کتابخانه مرکزی
کتابخانه دیجیتال
انتشارات
آزمایشگاه جامع تحقیقات
علم سنجی
ترجمان دانش

خبـر ویـژه: سایر محتوا ...
جدیدترین مطالب/اخبار: سایر محتوا ...
کارگاه مقاله نویسی
Saturday 10 th February 2024
فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند "ک" استعداد درخشان
فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند "ک" استعداد درخشان
Saturday 10 th February 2024
 ژورنال كلاب با عنوان “جنبه های مختلف سالمند آزاری " در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ برگزار گردید.
 ژورنال كلاب با عنوان “جنبه های مختلف سالمند آزاری " در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ساعت۱۲ برگزار گردید.
Wednesday 7 th February 2024

اطلاعات تماس:

خراسان رضوی, گناباد, خراسان رضوی، گناباد، حاشیه جاده آسیایی، معاونت تحقیقات و فناوری، کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گنابادحاشیه جاده آسیایی, پردیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: +98-051-57223028
فکس: 051-57223028
پست الکترونیک: src@gmu.ac.ir

مشاهده محل روی نقشه

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس