برگزاری اولین جلسه شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

انتشار محتوا: ۱۹ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۷:۲۸:۴۰ قبل از ظهر

اولین جلسه شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 1402/07/17 در ساعت 12:00 برگزار گردید.

-ابتدا معارفه جناب آقای دکتر محبتی به عنوان سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی انجام گردید و اعضای مختلف شورا نیز به معرفی خود و سمت های خود در شورا پرداختند.

-سپس هر کدام از اعضا اقدامات انجام شده ی خود در سال گذشته را بیان کردند.

-همچنین به بحث در مورد روش کار و وظایف هر کدام از اعضای این شورا پرداختند. و دانشجویان پیشنهادات خود برای عملکرد بهتر کمیته تحقیقات در سال جدید را بیان کردند.

در نهایت با تاکید جناب آقای محبتی بر تداوم جلسات مقرر شد، جلسات دیگری در هفته های آتی برگزار گردد و همچنین اعضا نسبت به معرفی کمیته به سایر دانشجویان علی الخصوص دانشجویان جدید الورود اقدامات لازم و برنامه ریزی شده را انجام دهند.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس