فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک

انتشار محتوا: ۱ فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۱۸:۰۷ قبل از ظهر

به اطلاع می رساند،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در نظر دارد در راستای اجرای بند ک آیین نامه تسهیلات آموزشی،پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان، اقدام به انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه سه ماهه اول سال 1402، نماید.دانشجویان حائز شرایط می توانند مستندات خود را مطابق با آیین نامه انتخاب پژوهشگر که پیوست شده است از تاریخ 1 فروردین لغایت 15اردیبهشت ماه سال 1402 جهت بررسی به کمیته تحقیقات دانشجویی ارسال نمایند.

دستورالعمل اجرايي نحوه امتيازدهي به فعاليتهاي تحقيقاتي / فناوري دانشجويان پژوهشگر/فناور
چک لیست دستورالعمل اجرايي نحوه امتيازدهي به فعاليتهاي تحقيقاتي دانشجويان پژوهشگر
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس