کارگاه(1402)

ایجاد شده در ۵ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۴:۵۱ قبل از ظهر

 

عنوان کارگاه

مدرس

تاریخ و زمان برگزاری کارگاه

پوستر

1

کارگاه حضوری اصول اولیه کار با حیوانات آزمایشگاهی

(با همکاری گروه فیزیولوژی فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی گناباد)

دکترعباس نژاد،دکتر مقیمیان، دکتر ابطحی، دکترمحبتی

09/03/1402

ساعت 8 الی

12

 

 

 

2

کارگاه استخراج DNA,PCR والکتروفورز ژل آگارز

(با همکاری گروه فیزیولوژی فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی گناباد)

خانم دکتر زهرا سعادتیان

07/03/1402

ساعت 8 الی

14

 

 

3

کارگاه استخراج DNA,PCR والکتروفورز ژل آگارز

(با همکاری گروه فیزیولوژی فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی گناباد)

خانم دکتر زهرا سعادتیان

08/03/1402

ساعت 8 الی

14

 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس