شبکه همکار شرق کشور

ایجاد شده در ۲۰ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۵۴:۴۷ قبل از ظهر

آدرس و شماره تماس

نام دانشگاه

خراسان رضوی - گناباد، حاشیه جاده آسیایی، معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی-فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی گناباد ۰۵۱-۵۷۲۲۳۰۲۸، ۰۵۱-۵۷۲۲۵۰۲۷

علوم پزشکی گناباد

https://src.gmu.ac.ir

خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، ساختمان معاونت آموزش وتحقیقات-طبقه دوم-معاونت تحقیقات وفناوری ۰۵۶-۳۲۳۸۱۲۰۰

علوم پزشکی بیرجند

https://src.bums.ac.ir

بجنورد-خیابان شهریار- بالاتر از بیمارستان امام علی(ع)- دانشکده پزشکی- معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

۰۵۸-۳۲۲۹۶۷۶۹ ، ۰۵۸-۳۲۲۹۷۱۸۲ ، ۰۵۸-۳۲۲۹۶۷۶۴

علوم پزشکی بجنورد

https://src.nkums.ac.ir

زاهدان، میدان دکتر حسابی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری، مرکز پژوهش های علمی دانشجویان ۰۵۴۳۳۲۹۵۷۹۴

علوم پزشکی زاهدان

https://newstudent.zaums.ac.ir

علوم پزشکی نیشابور

https://src.nums.ac.ir

نیشابور، بلوار جانبازان روبروی ورزشگاه انقلاب، دانشکده بهداشت و پیراپزشکی، کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویd

علوم پزشکی تربت حیدریه:

https://edu-res.thums.ac.ir

تربت حیدریه-شهرک ولی عصر(عج)-بولوار مهر-پردیس دانشگاه علوم پزشکی

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس