چارت کمیته

ایجاد شده در ۲۰ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۵۰:۴۱ قبل از ظهر
 

نام و نام خانوادگی 

 سمت

 مدرک تحصیلی

 ایمیل و شماره تماس 

 

 

دکتر رضا محبتی

 

سرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه   دکترای تخصصی فیزیولوژی پزشکی
05157255027 و داخلی 8126
MohebbatiR@gmail.com
 
 

 

خانم حانیه نسائی

 

کارشناس کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه
کارشناس پرستاری 
05157255027 و داخلی 8128
haniyehnesaei137@gmail.com
 
 

 

آقای رضا قربانی نوقابی

 

دبیر کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه  دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری 
05157255027 و داخلی 8128
  rezaghorbani8678@gmail.com
 
 

 

دکتر محمد رشید

 

سرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده پزشکی دکتری تخصصی تغذیه
05157255027
Rashidmayvan.m@gmu.ac.ir
 
 
آقای امیرحسین عبادی
 
 
 
دبیر کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده پزشکی دانشجوی پزشکی
05157255027
 
 

 

دکترحسین پازوکی قوهه

 

سرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده پیرا پزشکی

دکتری انگل شناسی
05157255027 و داخلی 8321
HosseinPazoki11@gmail.com
 

 

خانم فهیمه شریفی

 

دبیر کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده پیراپزشکی   دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی
05157255027 و داخلی 8321
 
 

 

خانم متینه خوشخو 

 

سرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده پرستاری   کارشناس ارشد پرستاری 
05157255027 و داخلی 8318
matinehkhoshkhoo@gmail.com
 
 

 

خانم متینا رجایی

 

دبیر کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده پرستاری   دانشجوی کارشناسی پرستاری 05157255027 و داخلی 8318
 

 

خانم مهندس تبریزی

 

 سرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده بهداشت کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 
05157255027 و داخلی 8209
Tabrizi9@gmail.com
 

 

خانم میترا عبدالهیان

 

  دبیر کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده بهداشت دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت  05157255027 و داخلی 8209
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس