معرفی کمیته تحقیقات دانشجویی

ایجاد شده در ۲۰ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۴۲:۰۷ قبل از ظهر

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد از واحدهای وابسته به معاونت پژوهشی این دانشگاه است که با هدف ساماندهی فعالیتهای پژوهشی دانشجویان از طریق فراهم نمودن محیطی مناسب برای پژوهش و تفکر خلاق، ایجاد انگیزه و گسترش فرهنگ پژوهش ، آموزش فنون پژوهش، ایجاد ارتباط منطقی بین اساتید و دانشجویان جهت همکاری در طرح های پژوهشی شکل گرفته و فعالیتهای خود را در شاخه های مختلف و در جهت رسیدن به این اهداف متمرکز ساخته است.

اهداف کمیته تحقیقات
اهداف کمیته عبارتند از :
ترویج و ارتقاء فرهنگ پژوهش در دانشجویان دانشگاه
ایجاد فرصت برای شناسایی و شکوفایی استعداد های دانشجویان
ایجاد نشاط علمی و پویایی در راستای فعالیتهای علمی – پژوهشی دانشجویان
ایجاد بستر مناسب برای رشد و اعتلای علمی دانشجویان و تربیت پژوهشگران آینده کشور
ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایتهای مادی و معنوی دانشگاه از فعالیتهای علمی دانشجویان

فعالیت های پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشجویی

تصویب طرح های تحقیقاتی دانشجویی در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

تشکیل شورای پژوهشی دانشجویی در کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

تخصیص امتیاز ویژه استعدادهای درخشان جهت دانشجویان پژوهشگر با سابقه فعالیت های پژوهش در کمیته تحقیقات دانشجویی

برگزاری کارگاه های مختلف نظیر:پروپوزال نویسی، جستجوی الکترونیکی، روش تحقیق، مقاله نویسی، SPSS، Endnote و...

تشکیل شورای پژوهشی دانشجویی در کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

فراهم نمودن زمینه مناسب جهت بهره گیری دانشجویان در مشاوره طرح های پژوهشی

 ساختار
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه متشکل از کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه و دانشکده ها‌است که فعالیت این واحدها توسط سرپرست و دبیر کل مدیریت می‌شود.
 
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه
۱- کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی
۲- کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت
۳- کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری
۴- کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس