شورای پژوهشی

ایجاد شده در ۲۰ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۵۱:۵۷ قبل از ظهر

شورای پژوهشی : متشکل از اعضای هیات علمی و دانشجویان جهت بررسی و هدایت، تصویب و حمایت از طرح‏های تحقیقاتی پیشنهادی دانشجویان. این شورا با هدف تسهیل و تسریع روند بررسی، ارزیابی و تصحیح پروپوزال های ارسالی دانشجویان تشکیل شده است. اعضاء شورای پژوهشی با حکم سرپرست برای مدت ۲ سال انتخاب شده، در صورت غیبت غیرموجه بیش از ۳ جلسه از عضویت در شورا حذف و عضو هیات علمی دیگری از همان دسته آموزشی جانشین می گردد. مسئولیت شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجوئی بر عهده یکی از اعضاء هیات علمی شورای مذکور است که با حکم سرپرست کمیته تعیین می گردد. زمان برگزاری جلسات دوشنبه هر هفته است. دعوتنامه هر جلسه همراه با دستور جلسه بین ۱۰-۷ روز قبل از هر جلسه به اطلاع اعضاء رسانده می شود.

اهداف اصلی شورای پژوهشی به قرار زیر است:

۱)هدف کوتاه مدت: ارائه نظر کارشناسی در خصوص طرحهای ارائه شده از طریق کمیته تحقیقات دانشجوئی

۲) هدف بلند مدت: تلاش در جهت ارائه اولویتهای تحقیقاتی دراز مدت برای هدفمندترشدن طرحها.

نحوه تصویب طرح ها:ابتدا طرحها به جهت بررسان علمی و ساختاری ارسال شده، اعضاء با مطالعه طرح در زمان مناسب و با آگاهی از موضوعات آنها، در جلسات حضور یافته، پس از قرائت نظریه بررسان و پاسخ مجری طرح رای گیری صورت می گیرد و نتایج بصورت یکی از موارد زیر خواهد بود: تصویب- نیازمند اصلاح با ذکر موارد و غیر قابل قبول.

یک نسخه از صورت جلسه هر جلسه پس از امضاء تمام اعضا، در اختیار سرپرست کمیته تحقیقات دانشجوئی قرار می گیرد. شورای پژوهشی موظف است راهکارهای سرعت بخشی به روند بررسی و تصویب طرحها را جستجو نموده و در صورت لزوم جلسات فوق العاده تشکیل دهد.

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته

دکتر رضا محبتی استادیار پسا دکتری فیزیولوژی پزشکی
دکتر محمد امین مومنی مقدم

استادیار

دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی

دکتر ملیحه ضیائی

استادیار

دکتری تخصصی پزشکی

دکتر جعفر حاجوی

استادیار

دکتری تخصصی ایمونولوژی

رضا نوری

مربی

کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه
نسیم خواجویان

مربی

کارشناسی آمار زیستی
رضا قربانی

دانشجو

ارشد پرستاری 
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس