اعضای شورای پژوهشی دانشکده‌ها

ایجاد شده در ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۱۷:۰۷ قبل از ظهر

اعضای شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمي

رشته تخصصي

دکتر ملیحه ضیائی

استادیار

دکتری تخصصی پزشکی

دکتر نرجس بحری

استادیار

دکتری تخصصی آموزش مامایی

دکتر حسین محمدزاده مقدم

استادیار

دکتری تخصصی طب سنتی

آقای بلال برازوان

مربی

کارشناسی ارشد علوم تشریح

آقای حمیدرضا نیازکار

دانشجو

پزشکی

آقای علی نسیمی

دانشجو

پزشکی

خانم سپیده کارکن شایان

دانشجو

پزشکی

خانم فاطمه سادات حسینی

دانشجو

کارشناسی ارشد مامایی

 

 

 

اعضای شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمي

رشته تخصصي

دکتر محمد حسن مینوئیان

دانشیار

دکترای تخصصی قارچ شناسی

دکتر کوکب بصیری مقدم

استادیار

دکترای تخصصی آموزش پرستاری

دکتر محمد کشتکار

استادیار

دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی

دکتر جعفرحاجوی

 

استادیار

 

دکترای تخصصی ایمنی شناسی بالینی

 

 

اعضای شورای پژوهشی دانشکده پرستاری

نام ونام خانوادگي

مرتبه علمي

رشته تخصصي

رضا نوري

مربي

پرستاري/ سلامت جامعه

حبيب شارعي نيا

استاديار

پرستاري/داخلي- جراحي

نجمه ابراهيمي

مربي

پرستاري/ كودكان

معصومه اميري دلوئي

مربي

پرستاري/ سلامت جامعه

سمانه نجفي

مربي

پرستاري/داخلي- جراحي

 

اعضای شورای پژوهشی دانشکده بهداشت

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمي

رشته تخصصي

دكتر فاطمه محمدزاده

استاديار

آمارزيستي

دكتر ميترا دوگونچي

استاديار

آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

دكتر لاله كلانكش

استاديار

مهندسي بهداشت محيط

دكتر عليرضا جعفري

استاديار

آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

مهندس مريم فيض عارفي

مربي

مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار

آيدا احمدپور

دانشجو

بهداشت عمومي

حسن رضا ركني

دانشجو

مهندسي بهداشت محيط

 

 

 

 

 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس