free discussion

ایجاد شده در ۲۰ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۱۷:۱۰ قبل از ظهر

کمیته تحقیقات  و فناوری دانشجویی دانشکده پرستاری  هر هفته روز های شنبه و دوشنبه  ساعت ۱۸ الی ۲۰  جلسات "  free discossion to improve speaking skill"  را به منظور تقویت مهارت زبان انگلیسی دانشجویان برگزار می نماید. 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس