معرفی

ایجاد شده در ۲۰ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۱۳:۱۷ قبل از ظهر

تعریف:

 ژورنال کلاب به عنوان یک جلسه ی آموزش که در آن تعدادی افراد به بحث درباره ی مقالات روز می پردازند ؛ تعریف شده است .چارچوب ژورنال کلاب ، یادگیری بر پایه حل مشکل است که در آن تعاملی ساختار یافته با شنوندگان برقرار می شود .توانایی ارزیابی نقادانه مقالات و به کارگیری دانش کسب شده از مطالعه آنها در طبابت روز مره بالینی از اجزای کلیدی آموزش پزشکی مداوم  می باشد. ژورنال کلاب یک سنتی، دیرینه برای یادگیری جدیدترین دانش پزشکی و آموزش مهارت های ارزیابی نقادانه است .

اهداف ژورنال کلاب: 

اهداف اصلی از برگزاری ژورنال کلاب به قرار زیر می باشد:

۱-یاد دادن مهارت های ارزیابی نقادانه

۲-تاثیر بر روی طبابت بالینی

۳-به روز نگه داشتن اطلاعات پزشکی

۴-ارتقای طبابت مبتنی بر شواهد

۵-آموزش نحوه انجام پژوهش

۶-آموزش مداوم پزشکی

7-ارتقای برخوردهای اجتماعی

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس