دوره آموزش مجازی بیولوژی سیستم ها

انتشار محتوا: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۰۹:۲۴:۱۲ قبل از ظهر

 بیولوژی سیستمها کاربرد وسیعی در شناسایی مکانیسم بیماریها و کشف داروهای جدید پیدا کرده و تحقیقات در این حوزه توسعه چشمگیری در چند سال اخیر داشته است. در این راستا، مرکز تحقیقات پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اقدام به طراحی وتولید یک دوره آموزش مجازی دراین حوزه نموده است:

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس