پژوهشگر برجسته موضوع بند "ك" آيين نامه تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي دانشگاه در سه ماهه چهارم 1402 از سوی دبیر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی انتخاب شد.

انتشار محتوا: ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۰۸:۵۰:۵۴ قبل از ظهر

متن نامه دکتر نیما رضایی، دبیر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی معاونت تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خطاب به معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گناباد به شرح زیر است:

به استناد دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیت‌های تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند " ک " ماده ۲ آئین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان و با توجه به تأیید مستندات پرونده در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گناباد، مستندات ارسالی آقای "احمدرضا عطاردی" دانشجوی رشته "پزشکی" مقطع "دکترای حرفه ای" آن دانشگاه، در کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی با کسب ۱۱۹،۹ امتیاز (صد و نوزده و نه دهم امتیاز) به عنوان دانشجوی پژوهشگر برجسته شناخته می‌شوند.

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس