جلسه بین سرپرستان کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده ها و دانشگاه برگزار شد.

انتشار محتوا: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۲۷:۱۶ بعد از ظهر

 

جلسه در مورخ 13 / 9 / 1402 ساعت 12 ظهر در محل اتاق اجلاس واقع در كميته تحقيقات و فناوري دانشجويي دانشگاه با حضور دكتر محبتي سرپرست كميته تحقيقات و فناوري دانشجويي دانشگاه، دكتر رشيد سرپرست كميته تحقيقات و فناوري دانشجويي دانشكده پزشكي، خانم مهندس تبريزي سرپرست كميته تحقيقات و فناوري دانشجويي دانشكده بهداشت، خانم نسايي كارشناس كميته تحقيقات و فناوري دانشجويي دانشگاه و اقاي رضا قرباني دبير كميته تحقيقات و فناوري دانشجويي دانشگاه برگزار شد.

ابتدا دكتر محبتي در ارتباط با برگزاري فراخوان جهت عضوگيري دانشجويان در شوراي دانشكده ها توضيح دادند و بعد از ان پيشنهاد كردند كه سرپرستان و دبيران هر دانشكده با اعضاي قبلي شورا جلساتي را برگزار كرده و تعامل داشته باشند. سپس ايشان تاكيد كردند دانشكده ها به چشم انداز اينده ي كميته تحقيقات هر دانشكده توجه داشته و براي آن برنامه ريزي داشته باشند.

برنامه ريزي هايي در مورد برگزاري كارگاه هاي متنوع بر اساس نياز دانشجويان در هفته پژوهش انجام شد و قرار بر اين شد كه هر دانشكده مسئول برگزاري حداقل دو كارگاه در هفته پژوهش می باشد.

حمايت هاي مالي كميته در زمينه طرح هاي تحقيقاتي و نيز مقالات بيان شد و در مورد نحوه يررسي پيشرفت طرح ها و پرداختي ها توضيحاتي داده شد.

در مورد حمايت هاي كميته از سرپرستان دانشكده ها نكاتي ذكر شد.

از سرپرستان هر دانشكده خواسته شد يك نفر دانشجوي برتر پژوهشي دانشكده خود را بعد از فراخوان و بررسي رزومه پژوهشي دانشجويان جهت تقدير در هفته پژوهش به سرپرست كميته تحققيات و فناوري دانشجويي دانشگاه معرفي كنند.

سپس در پايان جلسه سرپرستان محترم سوالات خود را پيرامون مباحث مختلف از دكتر محبتي پرسيدند و نهايتا جلسه در ساعت14  با ارزوي موفقيت به پايان رسيد.

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس