مدرسه مجازي پاييزه پژوهش و فناوري(به مناسبت هفته پژوهش)

انتشار محتوا: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۵۵:۴۶ بعد از ظهر

کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی علوم پزشکی خراسان شمالی با همکاری کمیته تحقیقات و فناوری کلان منطقه 9 برگزار می کند:

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس