وبینار چگونگی ارتباط دانشگاه های علوم پزشکی با صنعت و جامعه

انتشار محتوا: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۳۵:۵۳ قبل از ظهر

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار می کند:

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس