کارگاه عملی END NOTE با همکاری انجمن علمی دانشجویی پرستاری مدیریت تعالی فرهنگی دانشگاه برگزار شد.

انتشار محتوا: ۱۳ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۰۶:۰۹:۴۲ بعد از ظهر

در تاریخ هشتم آذرماه 1402 کارگاه عملی END NOT با تدریس خانم مبینا رجائی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری گرایش داخلی جراحی، توسط کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه با همکاری انجمن علمی دانشجویی پرستاری مدیریت تعالی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی گناباد و با حضور دانشجویان از رشته ها و مقاطع مختلف تحصیلی برگزار گردید.

 

 

 

 

 

 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس