دوره آموزشـي تخصصـي كارآفريني و فناوري با عنوان "هفت خوان"

انتشار محتوا: ۱۳ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۰۵:۱۸:۳۴ بعد از ظهر

كميته تحقيقات و فناوري دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صـدوقي يـزد بـا همكـاري كميته تحقيقات و فناوري دانشجويي دانشـگاه هـاي علـوم پزشـكي كـلان منطقـه هفـت در نظـر دارد دوره آموزشـي تخصصـي كارآفريني و فناوري با عنوان "هفت خوان" از تاريخ 8 الي 22 آذرماه به صورت مجازي به شرح ذيل ويژه دانشجويان و شـركت هاي فناور و دانش بنيان دانشگاه ها برگزار نمايد:

 

توجه: ساعت برگزاری کارگاه ها،18 الی 20 می باشد.

هزينه ثبت نام و تخفيفات اعطاء شده به ثبت نام كنندگان به شرح ذيل است:

هزينه ثبت نام كل كارگاه ها: 320 هزار تومان 

هزينه ثبت نام زودهنگام كل كارگاه ها: 240 هزار تومان 

هزينه ثبت نام هر كارگاه به صورت مجزا: 40 هزار تومان 

تخفيف ويژه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي يزد: 40 % 

تخفيف ويژه دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشكي قطب 7( اصفهان، كاشان و شهركرد): 30 %

تخفيف ويژه دانشجويان ساير دانشگاه هاي كشور: 25 %

تخفيف ويژه شركت هاي فناور و دانش بنيان: 20 %

دريافت 10 %تخفيف بيشتر در صورت ثبت نام گروهي 3 نفر به بالا

و لطفا در صورت نياز به كسب اطلاعات بيشتر با سركار خانم اعتمادالعلماء با شماره 09939461062 تماس حاصل فرماييد.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس