فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند "ک" استعداد درخشان:

انتشار محتوا: ۱ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۳۹:۴۱ قبل از ظهر

از کلیه دانشجویان واجد شرایط دعوت می شود ضمن مطالعه دقیق دستورالعمل اجرايي نحوه امتيازدهي به فعاليتهاي تحقيقاتي دانشجويان پژوهشگر  بند "ک" موجود در سایت کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، نسبت به ثبت نام و شرکت در فراخوان اقدام نمایند.پژوهشگران عزیز می توانند در صورت داشتن هرگونه سوال و یا ابهام در روند ثبت نام، به کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه مراجعه کنند.

آیین نامه امتیازدهی پژوهشگر برجسته کشور بند ک
چک لیست دستورالعمل اجرايي نحوه امتيازدهي به فعاليتهاي تحقيقاتي دانشجويان پژوهشگر بند(ک)
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس