فراخوان مقاله در مجلات دانشگاه علوم پزشکی مازندران

انتشار محتوا: ۳۰ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۳۰:۴۷ قبل از ظهر

چهار مجله از مجلات انگلیسی زبان دانشگاه علوم پزشکی مازندران، که دارای رتبه علمی – پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور میباشند در پایگاههای معتبر بینالمللی نمایه میشوند و آماده پذیرش و انتشار مقالات پژوهشگران و محقیقین در حوزه های تخصصی مرتبط با مجله میباشند. همچنین در جدول ذیل اطلاعات کامل این چهار مجله آورده شده است.علاقمندان می توانند با مراجعه به لینک های تعیین شده، اطلاعات بیشتری را بدست آورند.

 

Journal

Link

Index

Scope

1

Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences

https://brieflands.com/journals/irania n-journal-of-psychiatry-andbehavioralsciences/journal_info#:~:text=The% 20Progress%20in%20Psychiatry%20 and,%2C%20psychology%2C%20an d%20behavioral%20sciences.

ISI(IF:1), Scopus DOAJ

Psychiatry issues and articles about behavioral sciences, research, studies, and cases

2

Journal of Nursing and Midwifery Sciences

https://brieflands.com/journals/journ al-of-nursing-and-midwiferysciences/announcement_new_publis her_jnms

ISI(IF:0. 7), Scopus DOAJ

Nursing, midwifery, and healthcare….

3

Current Medical Mycology

http://cmm.mazums.ac.ir/

PubMed, Scopus DOAJ,

Mycological, biochemical, and molecular investigations of etiological agents of mycoses…

4

Journal of Pediatrics Review

http://jpr.mazums.ac.ir/

ISI(IF:0. 4), Scopus DOAJ

Adolescent Medicine, Developmental Pediatrics, and Medical genetics, Neonatology, Pediatric Allergology, Pediatric Cardiology, Pediatric Dermatology……

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس