فراخوان چهاردهم گرنت های اصلی مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران (نیماد) و دومین فراخوان گرنت دانشجویی

انتشار محتوا: ۲۴ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۱۷:۰۴ قبل از ظهر

فراخوان چهاردهم گرنت های اصلی مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران (نیماد) و دومین فراخوان گرنت دانشجویی در راستای رفع نیازهای پژوهشی و فناوری کشور در حوزه سلامت از تاریخ ۲۰ مهرماه الي ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲ اعلام خواهد شد. پژوهشگران و اعضای هیئت علمی دانشگاهها، دانشکدهها و مراکز تحقیقاتی میتوانند با مراجعه به آدرس وبسایت مؤسسه نسبت به ارسال طرح پژوهشی خود اقدام نمایند. شایان ذکر است اولویتهای مربوط به فراخوان چهاردهم در قالب رویکرد جدید مؤسسه، تغییرات اعمال شده در دستورالعملها و راهنمای متقاضیان در تاریخ ۱۵ تيرماه ۱۴۰۲ در وبسایت مؤسسه قابل مشاهده است. پیشنهاد میگردد به منظور جلوگیری از بروز مشکل در خصوص ارسال طرح، حداقل سه روز پیش از پایان مهلت فراخوان نسبت به ارسال طرح خود اقدام نمایید.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس