سلسله دوره های آنلاین فراتحلیل و مرور نظام مند

انتشار محتوا: ۲۴ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۱۳:۱۵ قبل از ظهر

دفتر یوسرن معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی قزوین با همکاري کارگروه سلامت بنیاد نخبگان استان در نظر دارد کارگـاه "فراتحلیل و مرور نظام منـد " در تاریخ1402/07/23 لغایت 1402/07/30برگزار نماید؛ برگزاری این کارگاهها به صورت آنلاین می باشد

.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس