بازدید از مرکز فناوری سماق

انتشار محتوا: ۲۴ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۰۴:۳۳ قبل از ظهر

کمیته تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار می کند:

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس