فراخوان برگزاری پانزدهمين كنگره بين المللي قلب و عروق خاورميانه و

هشتمين همايش مداخلات پيچيده قلبي همراه با سومين كنفرانس دانشجويي با محوريت از پيشگيري تا درمان

انتشار محتوا: ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۴۰:۱۵ بعد از ظهر
پانزدهمين كنگره بين المللي قلب و عروق خاورميانه و هشتمين همايش مداخلات پيچيده قلبي همراه با سومين كنفرانس دانشجويي با محوريت از پيشگيري تا درمان

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می‌کند:

پانزدهمين كنگره بين المللي قلب و عروق خاورميانه و هشتمين همايش مداخلات پيچيده قلبي همراه با سومين كنفرانس دانشجويي با محوريت از پيشگيري تا درمان

تاريخ ۴ لغايت ۶ بهمن ماه

ویژه: اساتيد و دانشجويان

جهت کسب اطلاعات تکمیلی به آدرس کنگره مراجعه نمایید.

https://mecc.sums.ac.ir/fa

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس