تودیع و معارفه سرپرست کمیته تحقیقات و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

انتشار محتوا: ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۲۹:۲۸ قبل از ظهر
مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در روز سه شنبه مورخ 1402/06/14 در دفتر معاونت تحقیقات دانشگاه  با حضور سرکار خانم دکتر صادق مقدم، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار شد.

مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در روز سه شنبه مورخ 1402/06/14 در دفتر معاونت تحقیقات دانشگاه  با حضور سرکار خانم دکتر صادق مقدم، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار شد. در این مراسم از زحمات سرکار خانم ابراهیمی، سرپرست سابق تجلیل  و جناب آقای محبتی به عنوان سرپرست جدیدکمیته تحقیقات دانشجویی معارفه شدند.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس