اطلاعیه

انتشار محتوا: ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۴:۱۱ قبل از ظهر
دانشجوی نخبه و استعداد درخشان، دانشجویان Ph.D و دانشجوی متاهل به‌عنوان همکار پژوهشی در طرح‌های پژوهشی و مراکز تحقیقاتی قرار گرفتند.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس