اعلام نتایج نهایی پذیرفته شدگان 24امین کنگره ملی و 10امین کنگره بین‌المللی سالیانه پژوهشی و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشور

انتشار محتوا: ۵ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۲۰:۱۰ قبل از ظهر
نتایج نهایی پذیرفته شدگان 24امین کنگره ملی و 10امین کنگره بین‌المللی سالیانه پژوهشی و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشور اعلام شد.

اسامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد که مقالاتشان در24امین کنگره ملی و 10امین کنگره بین‌المللی سالیانه پژوهشی و فناوری پذیرفته شده به شرح زیر می‌باشد.
لازم به ذکر است که پذیرش مقالات در این کنگره به‌صورت ارائه سخنرانی، پوستر و ای-پوستر می‌باشد.
خانم آیدا احمدپور  تعداد 4 مقاله به ‌صورت پوستر و 1 مقاله ای-پوستر 

خانم میترا عبدالهیان 1 مقاله به‌ صورت پوستر   

خانم متینا رجائی1 مقاله به‌ صورت  سخنرانی   

خانم محمدی 1 مقاله به‌ صورت  ای-پوستر   

آقای حسین رضایی1 مقاله به ‌صورت  ای-پوستر   

آقای رضا قربانی نوقابی 1 مقاله به ‌صورت پوستر

خانم فاطمه کرمانی 2 مقاله به ‌صورت سخنرانی

و همچنین آقای رضا قربانی نوقابی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری و خانم فاطمه کرمانی دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی از دانشگاه علوم پزشکی گناباد به‌عنوان داوران دانشجویی این کنگره انتخاب شدند.

 


 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس