فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر برجسته کشوری مطابق بند ک

انتشار محتوا: ۱ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۰۳:۴۷ بعد از ظهر

کمیته تحقیقات وفناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد از دانشجویان دعوت می‌کند:

مستندات پژوهشی خود جهت انتخاب پژوهشگران برتر دانشجویی مطابق بند(ک) کمیته کشوری تحقیقات وفناوری دانشجویی مطابق آیین نامه و چک لیست بند (ک) تا تاریخ 15 شهریور ماه به دفتر کمیته تحقیقات وفناوری دانشجویی ارائه نمایند.

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس