بازدید اعضاء شورای سیاستگذاری و کارشناسان کمیته تحقیقات دانشجویی کشوری

-
در تاریخ 24 اسفند ماه 1399 اعضای شورای سیاستگذاری و کارشناسان کمیته تحقیقات دانشجویی کشوری، آقای دکتر رضا علیزاده نوایی عضو دبیرخانه دائمی کنگره ملی و بین المللی دانشجویی، آقای شعبان آژیر مسوول دفتر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی و آقای مصطفی حسینو کارشناس کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت از امکانات آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد بازدید نمودند.
 
 
 
تاریخ:
1399/12/24
تعداد بازدید:
39
منبع:
Powered by DorsaPortal