فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر

-
احتراماً به استحضار می رساند دانشجویان و پژوهشگران محترم می توانند، جهت انتخاب پژوهشگر برتر سه ماهه چهارم سال 1399 مدارک و مستندات خود را (مطابق دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند «ک» ماده 2 آیین‌نامه«تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان» ) به صورت الکترونیکی (به آدرس ایمیل: motamedi.s@gmu.ac.ir) تا تاریخ 05/12/1399 به کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه ارسال نمایند.
تاریخ:
1399/11/04
تعداد بازدید:
130
منبع:
Powered by DorsaPortal