دانشکده بهداشت

سرپرست کمیته:
 
 مهندس مجتبی امکانی (کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای)
 
دبیر کمیته: 
 
میلاد مختارزاده (دانشجوی بهداشت محیط)
 
جستجوی مقالات:
امیررضا ساده مقدم
 
پژوهش:
حجت لشکری
 
آموزش:
فاطمه خانی
 
کارگاه ها:
محمد فیوضی
 
نوآوری و اختراعات:
احسان رفتاری
 
همایش:
اکرم رضایی
 
ترجمه: 
جواد جعفرزاده
 
سایت و سامانه:
ساحره ساده
 
فصل نامه:
ریحانه بزرگی
 
اطلاعات: 
امیررضا صبوری
 
اطلاع رسانی:
جواد عرب نژاد 
 
اعضای شورای پژوهشی:

ردیف

تصویر

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تخصصی

1

مهندس مجتبی امکانی CV

مربی

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

2

مهندس مهدی قاسمی

مربی

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

3


سعید عرفانپور

Scopus
Google Scholar

مربی

کارشناس ارشد اپیدمیولوژی

4


مریم صابری

مربی

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/21
تعداد بازدید:
336
Powered by DorsaPortal